Audyt strony internetowej - GrupaM40.pl
Close

a:4:{s:7:"post_id";i:2295;s:9:"post_hash";s:44:"layers_page_07a741acfe2d724f7fcf83186504f434";s:10:"post_title";s:25:"Audyt strony internetowej";s:11:"widget_data";a:1:{s:24:"obox-layers-builder-2295";a:3:{s:22:"layers-widget-slide-54";a:13:{s:17:"autoheight_slides";s:2:"on";s:26:"autoheight_slides-CHECKBOX";s:2:"on";s:12:"slide_height";s:3:"550";s:27:"show_slider_arrows-CHECKBOX";s:2:"on";s:18:"slider_arrow_color";s:0:"";s:25:"show_slider_dots-CHECKBOX";s:2:"on";s:14:"animation_type";s:5:"slide";s:24:"autoplay_slides-CHECKBOX";s:2:"on";s:10:"slide_time";s:0:"";s:6:"design";a:1:{s:8:"advanced";a:5:{s:11:"customclass";s:11:"site-header";s:9:"customcss";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:2:"10";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:2:"10";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:4:{s:3:"top";s:2:"10";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:2:"10";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"anchor";s:0:"";}}s:11:"focus_slide";s:1:"0";s:9:"slide_ids";s:3:"109";s:6:"slides";a:1:{i:109;a:4:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:7:"#ffffff";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:9:"image-top";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:5:"large";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:1:{s:11:"customclass";s:0:"";}}s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:34:"

Audyt strony internetowej

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}}}s:23:"layers-widget-column-67";a:5:{s:6:"design";a:7:{s:6:"layout";s:12:"layout-boxed";s:9:"liststyle";s:12:"list-masonry";s:6:"gutter";s:2:"on";s:15:"gutter-CHECKBOX";s:2:"on";s:10:"background";a:7:{s:5:"color";s:7:"#fcfcfc";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:7:"stretch";s:2:"on";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:8:"advanced";a:5:{s:11:"customclass";s:10:"check-list";s:9:"customcss";s:50:".short-list .container {
max-width: 700px;
}";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:2:"30";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:2:"30";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:4:{s:3:"top";s:1:"0";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:1:"0";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"anchor";s:0:"";}s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:11:"text-center";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}}s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:29:"

Darmowy audyt zawiera:

";s:10:"column_ids";s:19:"214,559,831,865,100";s:7:"columns";a:5:{i:214;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:401:"

Weryfikacja optymalizacji strony pod SEO (pozycjonowanie):

 • poprawność meta tagów,
 • obecność atrybutów ALT,
 • poprawność nagłówków,
 • prędkość ładowania strony,
 • dostosowanie do urządzeń mobilnych,
 • stosunek tekstu do kodu,
 • jakość linków wewnętrznych.

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}i:559;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:159:"

Analiza ruchu i widoczności:

 • przedstawienie tendencji dotyczących ruchu na stronie,
 • analiza aktualnych pozycji strony,
 • wskazanie liczby fraz w TOP10 i TOP50,
 • analiza linków prowadzących do strony.

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}i:831;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:208:"

Porównanie z konkurencją:

 • analiza wskaźników ruchu na stronach wybranych konkurentów,
 • porównanie widoczności na branżowe słowa kluczowe.

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}i:865;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:97:"

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}i:100;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:57:"

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}}}s:19:"layers-widget-map-7";a:13:{s:6:"design";a:4:{s:6:"layout";s:12:"layout-boxed";s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:7:"#f8f8f8";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:8:"advanced";a:5:{s:11:"customclass";s:0:"";s:9:"customcss";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"anchor";s:0:"";}s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:11:"text-center";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}}s:24:"show_google_map-CHECKBOX";s:2:"on";s:10:"map_height";s:3:"400";s:16:"google_maps_zoom";s:2:"14";s:21:"show_address-CHECKBOX";s:2:"on";s:17:"show_contact_form";s:2:"on";s:26:"show_contact_form-CHECKBOX";s:2:"on";s:5:"title";s:40:"Wypełnij formularz, aby otrzymać audyt";s:7:"excerpt";s:0:"";s:20:"google_maps_location";s:0:"";s:20:"google_maps_long_lat";s:0:"";s:13:"address_shown";s:0:"";s:12:"contact_form";s:50:"";}}}}

jest

a:4:{s:7:"post_id";i:2295;s:9:"post_hash";s:44:"layers_page_07a741acfe2d724f7fcf83186504f434";s:10:"post_title";s:25:"Audyt strony internetowej";s:11:"widget_data";a:1:{s:24:"obox-layers-builder-2295";a:3:{s:22:"layers-widget-slide-54";a:13:{s:17:"autoheight_slides";s:2:"on";s:26:"autoheight_slides-CHECKBOX";s:2:"on";s:12:"slide_height";s:3:"550";s:27:"show_slider_arrows-CHECKBOX";s:2:"on";s:18:"slider_arrow_color";s:0:"";s:25:"show_slider_dots-CHECKBOX";s:2:"on";s:14:"animation_type";s:5:"slide";s:24:"autoplay_slides-CHECKBOX";s:2:"on";s:10:"slide_time";s:0:"";s:6:"design";a:1:{s:8:"advanced";a:5:{s:11:"customclass";s:11:"site-header";s:9:"customcss";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:2:"10";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:2:"10";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:4:{s:3:"top";s:2:"10";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:2:"10";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"anchor";s:0:"";}}s:11:"focus_slide";s:1:"0";s:9:"slide_ids";s:3:"109";s:6:"slides";a:1:{i:109;a:4:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:7:"#ffffff";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:9:"image-top";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:5:"large";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:1:{s:11:"customclass";s:0:"";}}s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:34:"

Audyt strony internetowej

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}}}s:23:"layers-widget-column-67";a:5:{s:6:"design";a:7:{s:6:"layout";s:12:"layout-boxed";s:9:"liststyle";s:12:"list-masonry";s:6:"gutter";s:2:"on";s:15:"gutter-CHECKBOX";s:2:"on";s:10:"background";a:7:{s:5:"color";s:7:"#fcfcfc";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:7:"stretch";s:2:"on";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:8:"advanced";a:5:{s:11:"customclass";s:10:"check-list";s:9:"customcss";s:50:".short-list .container {
max-width: 700px;
}";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:2:"30";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:2:"30";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:4:{s:3:"top";s:1:"0";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:1:"0";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"anchor";s:0:"";}s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:11:"text-center";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}}s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:29:"

Darmowy audyt zawiera:

";s:10:"column_ids";s:19:"214,559,831,865,100";s:7:"columns";a:5:{i:214;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:401:"

Weryfikacja optymalizacji strony pod SEO (pozycjonowanie):

 • poprawność meta tagów,
 • obecność atrybutów ALT,
 • poprawność nagłówków,
 • prędkość ładowania strony,
 • dostosowanie do urządzeń mobilnych,
 • stosunek tekstu do kodu,
 • jakość linków wewnętrznych.

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}i:559;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:159:"

Analiza ruchu i widoczności:

 • przedstawienie tendencji dotyczących ruchu na stronie,
 • analiza aktualnych pozycji strony,
 • wskazanie liczby fraz w TOP10 i TOP50,
 • analiza linków prowadzących do strony.

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}i:831;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:208:"

Porównanie z konkurencją:

 • analiza wskaźników ruchu na stronach wybranych konkurentów,
 • porównanie widoczności na branżowe słowa kluczowe.

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}i:865;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:97:"

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}i:100;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:57:"

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}}}s:19:"layers-widget-map-7";a:13:{s:6:"design";a:4:{s:6:"layout";s:12:"layout-boxed";s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:7:"#f8f8f8";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:8:"advanced";a:5:{s:11:"customclass";s:0:"";s:9:"customcss";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"anchor";s:0:"";}s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:11:"text-center";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}}s:24:"show_google_map-CHECKBOX";s:2:"on";s:10:"map_height";s:3:"400";s:16:"google_maps_zoom";s:2:"14";s:21:"show_address-CHECKBOX";s:2:"on";s:17:"show_contact_form";s:2:"on";s:26:"show_contact_form-CHECKBOX";s:2:"on";s:5:"title";s:40:"Wypełnij formularz, aby otrzymać audyt";s:7:"excerpt";s:0:"";s:20:"google_maps_location";s:0:"";s:20:"google_maps_long_lat";s:0:"";s:13:"address_shown";s:0:"";s:12:"contact_form";s:50:"";}}}}

jest

a:4:{s:7:"post_id";i:2295;s:9:"post_hash";s:44:"layers_page_07a741acfe2d724f7fcf83186504f434";s:10:"post_title";s:25:"Audyt strony internetowej";s:11:"widget_data";a:1:{s:24:"obox-layers-builder-2295";a:3:{s:22:"layers-widget-slide-54";a:13:{s:17:"autoheight_slides";s:2:"on";s:26:"autoheight_slides-CHECKBOX";s:2:"on";s:12:"slide_height";s:3:"550";s:27:"show_slider_arrows-CHECKBOX";s:2:"on";s:18:"slider_arrow_color";s:0:"";s:25:"show_slider_dots-CHECKBOX";s:2:"on";s:14:"animation_type";s:5:"slide";s:24:"autoplay_slides-CHECKBOX";s:2:"on";s:10:"slide_time";s:0:"";s:6:"design";a:1:{s:8:"advanced";a:5:{s:11:"customclass";s:11:"site-header";s:9:"customcss";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:2:"10";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:2:"10";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:4:{s:3:"top";s:2:"10";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:2:"10";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"anchor";s:0:"";}}s:11:"focus_slide";s:1:"0";s:9:"slide_ids";s:3:"109";s:6:"slides";a:1:{i:109;a:4:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:7:"#ffffff";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:9:"image-top";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:5:"large";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:1:{s:11:"customclass";s:0:"";}}s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:34:"

Audyt strony internetowej

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}}}s:23:"layers-widget-column-67";a:5:{s:6:"design";a:7:{s:6:"layout";s:12:"layout-boxed";s:9:"liststyle";s:12:"list-masonry";s:6:"gutter";s:2:"on";s:15:"gutter-CHECKBOX";s:2:"on";s:10:"background";a:7:{s:5:"color";s:7:"#fcfcfc";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:7:"stretch";s:2:"on";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:8:"advanced";a:5:{s:11:"customclass";s:10:"check-list";s:9:"customcss";s:50:".short-list .container {
max-width: 700px;
}";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:2:"30";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:2:"30";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:4:{s:3:"top";s:1:"0";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:1:"0";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"anchor";s:0:"";}s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:11:"text-center";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}}s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:29:"

Darmowy audyt zawiera:

";s:10:"column_ids";s:19:"214,559,831,865,100";s:7:"columns";a:5:{i:214;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:401:"

Weryfikacja optymalizacji strony pod SEO (pozycjonowanie):

 • poprawność meta tagów,
 • obecność atrybutów ALT,
 • poprawność nagłówków,
 • prędkość ładowania strony,
 • dostosowanie do urządzeń mobilnych,
 • stosunek tekstu do kodu,
 • jakość linków wewnętrznych.

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}i:559;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:159:"

Analiza ruchu i widoczności:

 • przedstawienie tendencji dotyczących ruchu na stronie,
 • analiza aktualnych pozycji strony,
 • wskazanie liczby fraz w TOP10 i TOP50,
 • analiza linków prowadzących do strony.

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}i:831;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:208:"

Porównanie z konkurencją:

 • analiza wskaźników ruchu na stronach wybranych konkurentów,
 • porównanie widoczności na branżowe słowa kluczowe.

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}i:865;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:97:"

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}i:100;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:57:"

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}}}s:19:"layers-widget-map-7";a:13:{s:6:"design";a:4:{s:6:"layout";s:12:"layout-boxed";s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:7:"#f8f8f8";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:8:"advanced";a:5:{s:11:"customclass";s:0:"";s:9:"customcss";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"anchor";s:0:"";}s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:11:"text-center";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}}s:24:"show_google_map-CHECKBOX";s:2:"on";s:10:"map_height";s:3:"400";s:16:"google_maps_zoom";s:2:"14";s:21:"show_address-CHECKBOX";s:2:"on";s:17:"show_contact_form";s:2:"on";s:26:"show_contact_form-CHECKBOX";s:2:"on";s:5:"title";s:40:"Wypełnij formularz, aby otrzymać audyt";s:7:"excerpt";s:0:"";s:20:"google_maps_location";s:0:"";s:20:"google_maps_long_lat";s:0:"";s:13:"address_shown";s:0:"";s:12:"contact_form";s:50:"";}}}}

jest

a:4:{s:7:"post_id";i:2295;s:9:"post_hash";s:44:"layers_page_07a741acfe2d724f7fcf83186504f434";s:10:"post_title";s:25:"Audyt strony internetowej";s:11:"widget_data";a:1:{s:24:"obox-layers-builder-2295";a:3:{s:22:"layers-widget-slide-54";a:13:{s:17:"autoheight_slides";s:2:"on";s:26:"autoheight_slides-CHECKBOX";s:2:"on";s:12:"slide_height";s:3:"550";s:27:"show_slider_arrows-CHECKBOX";s:2:"on";s:18:"slider_arrow_color";s:0:"";s:25:"show_slider_dots-CHECKBOX";s:2:"on";s:14:"animation_type";s:5:"slide";s:24:"autoplay_slides-CHECKBOX";s:2:"on";s:10:"slide_time";s:0:"";s:6:"design";a:1:{s:8:"advanced";a:5:{s:11:"customclass";s:11:"site-header";s:9:"customcss";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:2:"10";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:2:"10";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:4:{s:3:"top";s:2:"10";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:2:"10";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"anchor";s:0:"";}}s:11:"focus_slide";s:1:"0";s:9:"slide_ids";s:3:"109";s:6:"slides";a:1:{i:109;a:4:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:7:"#ffffff";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:9:"image-top";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:5:"large";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:1:{s:11:"customclass";s:0:"";}}s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:34:"

Audyt strony internetowej

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}}}s:23:"layers-widget-column-67";a:5:{s:6:"design";a:7:{s:6:"layout";s:12:"layout-boxed";s:9:"liststyle";s:12:"list-masonry";s:6:"gutter";s:2:"on";s:15:"gutter-CHECKBOX";s:2:"on";s:10:"background";a:7:{s:5:"color";s:7:"#fcfcfc";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:7:"stretch";s:2:"on";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:8:"advanced";a:5:{s:11:"customclass";s:10:"check-list";s:9:"customcss";s:50:".short-list .container {
max-width: 700px;
}";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:2:"30";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:2:"30";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:4:{s:3:"top";s:1:"0";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:1:"0";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"anchor";s:0:"";}s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:11:"text-center";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}}s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:29:"

Darmowy audyt zawiera:

";s:10:"column_ids";s:19:"214,559,831,865,100";s:7:"columns";a:5:{i:214;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:401:"

Weryfikacja optymalizacji strony pod SEO (pozycjonowanie):

 • poprawność meta tagów,
 • obecność atrybutów ALT,
 • poprawność nagłówków,
 • prędkość ładowania strony,
 • dostosowanie do urządzeń mobilnych,
 • stosunek tekstu do kodu,
 • jakość linków wewnętrznych.

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}i:559;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:159:"

Analiza ruchu i widoczności:

 • przedstawienie tendencji dotyczących ruchu na stronie,
 • analiza aktualnych pozycji strony,
 • wskazanie liczby fraz w TOP10 i TOP50,
 • analiza linków prowadzących do strony.

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}i:831;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:208:"

Porównanie z konkurencją:

 • analiza wskaźników ruchu na stronach wybranych konkurentów,
 • porównanie widoczności na branżowe słowa kluczowe.

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}i:865;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:97:"

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}i:100;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:57:"

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}}}s:19:"layers-widget-map-7";a:13:{s:6:"design";a:4:{s:6:"layout";s:12:"layout-boxed";s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:7:"#f8f8f8";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:8:"advanced";a:5:{s:11:"customclass";s:0:"";s:9:"customcss";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"anchor";s:0:"";}s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:11:"text-center";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}}s:24:"show_google_map-CHECKBOX";s:2:"on";s:10:"map_height";s:3:"400";s:16:"google_maps_zoom";s:2:"14";s:21:"show_address-CHECKBOX";s:2:"on";s:17:"show_contact_form";s:2:"on";s:26:"show_contact_form-CHECKBOX";s:2:"on";s:5:"title";s:40:"Wypełnij formularz, aby otrzymać audyt";s:7:"excerpt";s:0:"";s:20:"google_maps_location";s:0:"";s:20:"google_maps_long_lat";s:0:"";s:13:"address_shown";s:0:"";s:12:"contact_form";s:50:"";}}}}

jest

a:4:{s:7:"post_id";i:2295;s:9:"post_hash";s:44:"layers_page_07a741acfe2d724f7fcf83186504f434";s:10:"post_title";s:25:"Audyt strony internetowej";s:11:"widget_data";a:1:{s:24:"obox-layers-builder-2295";a:3:{s:22:"layers-widget-slide-54";a:13:{s:17:"autoheight_slides";s:2:"on";s:26:"autoheight_slides-CHECKBOX";s:2:"on";s:12:"slide_height";s:3:"550";s:27:"show_slider_arrows-CHECKBOX";s:2:"on";s:18:"slider_arrow_color";s:0:"";s:25:"show_slider_dots-CHECKBOX";s:2:"on";s:14:"animation_type";s:5:"slide";s:24:"autoplay_slides-CHECKBOX";s:2:"on";s:10:"slide_time";s:0:"";s:6:"design";a:1:{s:8:"advanced";a:5:{s:11:"customclass";s:11:"site-header";s:9:"customcss";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:2:"10";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:2:"10";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:4:{s:3:"top";s:2:"10";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:2:"10";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"anchor";s:0:"";}}s:11:"focus_slide";s:1:"0";s:9:"slide_ids";s:3:"109";s:6:"slides";a:1:{i:109;a:4:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:7:"#ffffff";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:9:"image-top";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:5:"large";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:1:{s:11:"customclass";s:0:"";}}s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:34:"

Audyt strony internetowej

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}}}s:23:"layers-widget-column-67";a:5:{s:6:"design";a:7:{s:6:"layout";s:12:"layout-boxed";s:9:"liststyle";s:12:"list-masonry";s:6:"gutter";s:2:"on";s:15:"gutter-CHECKBOX";s:2:"on";s:10:"background";a:7:{s:5:"color";s:7:"#fcfcfc";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:7:"stretch";s:2:"on";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:8:"advanced";a:5:{s:11:"customclass";s:10:"check-list";s:9:"customcss";s:50:".short-list .container {
max-width: 700px;
}";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:2:"30";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:2:"30";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:4:{s:3:"top";s:1:"0";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:1:"0";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"anchor";s:0:"";}s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:11:"text-center";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}}s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:29:"

Darmowy audyt zawiera:

";s:10:"column_ids";s:19:"214,559,831,865,100";s:7:"columns";a:5:{i:214;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:401:"

Weryfikacja optymalizacji strony pod SEO (pozycjonowanie):

 • poprawność meta tagów,
 • obecność atrybutów ALT,
 • poprawność nagłówków,
 • prędkość ładowania strony,
 • dostosowanie do urządzeń mobilnych,
 • stosunek tekstu do kodu,
 • jakość linków wewnętrznych.

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}i:559;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:159:"

Analiza ruchu i widoczności:

 • przedstawienie tendencji dotyczących ruchu na stronie,
 • analiza aktualnych pozycji strony,
 • wskazanie liczby fraz w TOP10 i TOP50,
 • analiza linków prowadzących do strony.

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}i:831;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:208:"

Porównanie z konkurencją:

 • analiza wskaźników ruchu na stronach wybranych konkurentów,
 • porównanie widoczności na branżowe słowa kluczowe.

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}i:865;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:97:"

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}i:100;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:57:"

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}}}s:19:"layers-widget-map-7";a:13:{s:6:"design";a:4:{s:6:"layout";s:12:"layout-boxed";s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:7:"#f8f8f8";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:8:"advanced";a:5:{s:11:"customclass";s:0:"";s:9:"customcss";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"anchor";s:0:"";}s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:11:"text-center";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}}s:24:"show_google_map-CHECKBOX";s:2:"on";s:10:"map_height";s:3:"400";s:16:"google_maps_zoom";s:2:"14";s:21:"show_address-CHECKBOX";s:2:"on";s:17:"show_contact_form";s:2:"on";s:26:"show_contact_form-CHECKBOX";s:2:"on";s:5:"title";s:40:"Wypełnij formularz, aby otrzymać audyt";s:7:"excerpt";s:0:"";s:20:"google_maps_location";s:0:"";s:20:"google_maps_long_lat";s:0:"";s:13:"address_shown";s:0:"";s:12:"contact_form";s:50:"";}}}}

jest

a:4:{s:7:"post_id";i:2295;s:9:"post_hash";s:44:"layers_page_07a741acfe2d724f7fcf83186504f434";s:10:"post_title";s:25:"Audyt strony internetowej";s:11:"widget_data";a:1:{s:24:"obox-layers-builder-2295";a:3:{s:22:"layers-widget-slide-54";a:13:{s:17:"autoheight_slides";s:2:"on";s:26:"autoheight_slides-CHECKBOX";s:2:"on";s:12:"slide_height";s:3:"550";s:27:"show_slider_arrows-CHECKBOX";s:2:"on";s:18:"slider_arrow_color";s:0:"";s:25:"show_slider_dots-CHECKBOX";s:2:"on";s:14:"animation_type";s:5:"slide";s:24:"autoplay_slides-CHECKBOX";s:2:"on";s:10:"slide_time";s:0:"";s:6:"design";a:1:{s:8:"advanced";a:5:{s:11:"customclass";s:11:"site-header";s:9:"customcss";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:2:"10";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:2:"10";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:4:{s:3:"top";s:2:"10";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:2:"10";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"anchor";s:0:"";}}s:11:"focus_slide";s:1:"0";s:9:"slide_ids";s:3:"109";s:6:"slides";a:1:{i:109;a:4:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:7:"#ffffff";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:9:"image-top";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:5:"large";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:1:{s:11:"customclass";s:0:"";}}s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:34:"

Audyt strony internetowej

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}}}s:23:"layers-widget-column-67";a:5:{s:6:"design";a:7:{s:6:"layout";s:12:"layout-boxed";s:9:"liststyle";s:12:"list-masonry";s:6:"gutter";s:2:"on";s:15:"gutter-CHECKBOX";s:2:"on";s:10:"background";a:7:{s:5:"color";s:7:"#fcfcfc";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:7:"stretch";s:2:"on";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:8:"advanced";a:5:{s:11:"customclass";s:10:"check-list";s:9:"customcss";s:50:".short-list .container {
max-width: 700px;
}";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:2:"30";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:2:"30";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:4:{s:3:"top";s:1:"0";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:1:"0";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"anchor";s:0:"";}s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:11:"text-center";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}}s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:29:"

Darmowy audyt zawiera:

";s:10:"column_ids";s:19:"214,559,831,865,100";s:7:"columns";a:5:{i:214;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:401:"

Weryfikacja optymalizacji strony pod SEO (pozycjonowanie):

 • poprawność meta tagów,
 • obecność atrybutów ALT,
 • poprawność nagłówków,
 • prędkość ładowania strony,
 • dostosowanie do urządzeń mobilnych,
 • stosunek tekstu do kodu,
 • jakość linków wewnętrznych.

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}i:559;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:159:"

Analiza ruchu i widoczności:

 • przedstawienie tendencji dotyczących ruchu na stronie,
 • analiza aktualnych pozycji strony,
 • wskazanie liczby fraz w TOP10 i TOP50,
 • analiza linków prowadzących do strony.

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}i:831;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:208:"

Porównanie z konkurencją:

 • analiza wskaźników ruchu na stronach wybranych konkurentów,
 • porównanie widoczności na branżowe słowa kluczowe.

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}i:865;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:97:"

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}i:100;a:5:{s:6:"design";a:6:{s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:0:"";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:13:"featuredimage";s:55:"https://grupam40.pl/wp-content/uploads/2016/09/check.png";s:13:"featuredvideo";s:0:"";s:10:"imagealign";s:10:"image-left";s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:9:"text-left";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}s:8:"advanced";a:3:{s:11:"customclass";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:2:{s:3:"top";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";}}}s:5:"width";s:1:"6";s:5:"title";s:0:"";s:7:"excerpt";s:57:"

";s:6:"button";a:6:{s:9:"link_type";s:6:"custom";s:16:"link_type_custom";s:0:"";s:14:"link_type_post";s:0:"";s:27:"link_type_post_type_archive";s:0:"";s:26:"link_type_taxonomy_archive";s:0:"";s:9:"link_text";s:0:"";}}}}s:19:"layers-widget-map-7";a:13:{s:6:"design";a:4:{s:6:"layout";s:12:"layout-boxed";s:10:"background";a:6:{s:5:"color";s:7:"#f8f8f8";s:5:"image";s:79:"https://grupam40.pl/wp-content/plugins/kingcomposer/assets/images/get_start.jpg";s:6:"repeat";s:9:"no-repeat";s:8:"position";s:6:"center";s:16:"stretch-CHECKBOX";s:2:"on";s:15:"darken-CHECKBOX";s:2:"on";}s:8:"advanced";a:5:{s:11:"customclass";s:0:"";s:9:"customcss";s:0:"";s:7:"padding";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"margin";a:4:{s:3:"top";s:0:"";s:5:"right";s:0:"";s:6:"bottom";s:0:"";s:4:"left";s:0:"";}s:6:"anchor";s:0:"";}s:5:"fonts";a:3:{s:5:"align";s:11:"text-center";s:4:"size";s:6:"medium";s:5:"color";s:0:"";}}s:24:"show_google_map-CHECKBOX";s:2:"on";s:10:"map_height";s:3:"400";s:16:"google_maps_zoom";s:2:"14";s:21:"show_address-CHECKBOX";s:2:"on";s:17:"show_contact_form";s:2:"on";s:26:"show_contact_form-CHECKBOX";s:2:"on";s:5:"title";s:40:"Wypełnij formularz, aby otrzymać audyt";s:7:"excerpt";s:0:"";s:20:"google_maps_location";s:0:"";s:20:"google_maps_long_lat";s:0:"";s:13:"address_shown";s:0:"";s:12:"contact_form";s:50:"";}}}}

Wypełnij formularz, aby otrzymać audyt